Перилни и почистващи преперати

Перилни и почистващи преперати

КОНСЕРВАНТИ
ЕТОКСИЛИРАНИ АЛКОХОЛИ
СОЛЮБИЛИЗАТОРИ
ОПАЛЕСЦЕНТИ ,ТАЕД
АНТИБАКТЕРИАЛНИ АГЕНТИ, СГЪСТЯВАЩИ АГЕНТИ
СПЕЦИАЛИТЕТИ ЗА ПРАХОВЕ, МИЕЩИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ