Пътнически асансьори с машинно помещение и електрическо задвижване

Подходящи са за всякакъв тип сгради с височина на повдигане до 45 м - 16 спирки и номинална скорост 1,0 м/сек. Задвижването се осъществява чрез редукторен / безредукторен повдигателен механизъм с честотно регулиране AC2 или VVVF. Изискват машинно помещение за разполагане на задвижващия механизъм. За сигурността на пътниците е предвидена система за придвижване на асансьора надолу до най-близката спирка и отваряне на автоматичните врати при спиране на ел.захранването. При възстановяване на ел.захранването, настройките за работа на асансьора се възстановяват автоматично.

Предлагаме и вариант на земетръсно-устойчиви асансьори с електрическо задвижване.

Задание
Моля попълнете вашите изисквания за асансьор и ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим оферта.
За нас
За Рей Лифтс ООД Проектиране, производство, доставка, монтаж и сервиз на асансьори.

Реализирани проекти

Качествена изработка дълъготрайна експплоатация комфорт и надеждност
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Проект 5
Проект 6
Проект 7
Проект 8